Toán Lớp 1: 14 tạ 300 kg = yến ?

Question

Toán Lớp 1: 14 tạ 300 kg = yến ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tháng 2022-12-21T08:06:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  14 tạ = 140 yến 
  300 kg = 30 yến
  => 14 tạ 300 kg = 170 yến 
   

 2. 14 tạ 300 kg = 170 yến
   Giải thích :
  100kg=1 tạ => 300kg=3 tạ
  => 14 tạ 300kg =  17 tạ
  1 tạ = 10 yến => 17 tạ = 170 yến

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )