Hóa học Lớp 9: Viết pthh cho những chuyển đổi sâu Na-(1)Na2O-(2)NaOH-(3)Na2SO4-(4)NaCl-(5)NaNO3

Question

Hóa học Lớp 9: Viết pthh cho những chuyển đổi sâu
Na-(1)Na2O-(2)NaOH-(3)Na2SO4-(4)NaCl-(5)NaNO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tháng 2022-03-14T18:23:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   PT (5) mik chưa biết 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. 4Na + O2 => 2Na2
  2. Na2O + H2O => 2NaOH
   3. 2NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2H2O
  4. Na2SO4 + BaCl2 => BaSO4 + 2NaCl 

 2. \text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}
  1) 4Na + O_2 -t^o> 2Na_2O
  2) Na_2O + H_2O -> 2NaOH
  3) 2NaOH + BaSO_4 -> Na_2SO_4 + Ba(OH)_2
  4) Na_2SO_4 + 2HCl -> 2NaCl + H_2SO_4
  5) NaCl + AgNO_3 -> NaNO_3 + AgCl↓

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )