Hóa học Lớp 9: Viết các công thức cấu tạo có thể có của `C_2H_5Cl`

Question

Hóa học Lớp 9: Viết các công thức cấu tạo có thể có của `C_2H_5Cl`, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 tháng 2022-03-14T23:18:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  – Ứng với C_2H_5Cl chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất là :CH_3-CH_2-Cl

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C_2H_5Cl
  CH_3-CH_2-Cl
        H    H
         |     |    .  . 
  H – C – C – Cl :
         |     |    .  .
        H    H
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )