Hóa học Lớp 9: Trung hòa 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M bằng dung dịch HCl 0,5M. a. Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng. b. Tính khối lượng muối tạo t

Question

Hóa học Lớp 9: Trung hòa 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M bằng dung dịch HCl 0,5M.
a. Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng.
b. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.
ai giup minh voi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tháng 2022-02-17T14:54:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ${PTHH}$: $Ba(OH)_{2}$ + ${2HCl}$ → $BaCl_{2}$ + $2H_{2}O$ 
               ${0,1}$                ${0,2}$        ${0,1}$
  a) $\text{$n_{Ba(OH)2}$ = (100:1000).1 = 0,1 mol }$
  ⇒ $\text{$Vdd_{HCl}$ = $\dfrac{0,2}{0,5}$ = 0,4 lít }$ 
  b)
  $mBaCl_{2}$ \text{= 0,1.208 = 20,8g}

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a.
  Phương trình hóa học:
  Ba(OH)_2+2HCl \to BaCl_2+2H_2O
  n_{Ba(OH)_2}=0,1.1=0,1(mol)
  Theo PTHH :n_{HCl}=2.0,1=0,2(mol)
  \to V_{HCl}=\frac{0,2}{0,5}=0,4(l)
  b.
  Muối tạo thành :BaCl_2
  Theo PTHH :n_{BaCl_2}=n_{Ba(OH)_2}=0,1(mol)
  \to m_{BaCl_2}=0,1.208=20,8(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )