Hóa học Lớp 9: Trong những cặp chất sau : (1) Cl2 và O2 (2) Cl2 và Cu (3) S và O2 (4) Cl2 và Br2 Những cặp chất nào có phản ứng xảy

Question

Hóa học Lớp 9: Trong những cặp chất sau :
(1) Cl2 và O2
(2) Cl2 và Cu
(3) S và O2
(4) Cl2 và Br2
Những cặp chất nào có phản ứng xảy ra giữa các chất ?
Cặp 3;4
Cặp 1;2
Cặp 1;4
Cặp 2;3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 3 tháng 2022-03-01T17:00:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các phương trình hóa học :
  Cl_2 + Cu $\xrightarrow{t^o}$ CuCl_2
  S + O_2 $\xrightarrow{t^o}$ SO_2

 2. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
  bb D 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Loại $(1)$ vì $Cl_2$ có tính Oxi hóa mạnh hơn $O_2$ và không có tính khử nên không tác dụng được với $O_2$
  Loại $(4)$ vì ở phản ứng này thiếu $H_2O$, nếu thêm $H_2O$ vào thì phản ứng mới xảy ra.
  $\rightarrow$ Chọn $D$
  ___________________________________________________
  Các PTHH)
  $Cl_2+Cu$ $\xrightarrow{t^o}$ $CuCl_2$
  $S+O_2$ $\xrightarrow{t^o}$ $SO_2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )