Hóa học Lớp 9: Trong khi xì hơi có những khí nào ???

Question

Hóa học Lớp 9: Trong khi xì hơi có những khí nào ???, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tuần 2022-06-07T23:10:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Chúng là các khí như H2, CO2, CH4 (Mêtan). Đặc biệt, ruột già là nơi sẽ là nơi sản sinh ra khí H2S hay còn gọi là mùi trứng thối và khí amoniac pha trộn cùng luồng chất khí sau đó sẽ được thải ra khỏi cơ thể.;Thành phần của chất khí được đo cụ thể bao gồm: N2: 20-90%, H2,: 0-50%, CO: 10-30%, CH4: 0-10%.

  2. Giải đáp: theo mình xem trên TV ngày trước thì là gồm : N2, H2, CO2, CH4 ( metan)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )