Hóa học Lớp 9: Trong các hợp chất sau: C4H10, C3H6, CO2, K2CO3, H2SO4, C2H4O2, C2H6O2, C2H6 a) Hợp chất nào là hữu cơ, vô cơ, hợp chất nào là hidrocac

Question

Hóa học Lớp 9: Trong các hợp chất sau: C4H10, C3H6, CO2, K2CO3, H2SO4, C2H4O2, C2H6O2, C2H6
a) Hợp chất nào là hữu cơ, vô cơ, hợp chất nào là hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon
b) Thành phần phần trăm của các nguyên tố trong các hợp chất hữu cơ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tháng 2022-12-22T06:10:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    hoa-hoc-lop-9-trong-cac-hop-chat-sau-c4h10-c3h6-co2-k2co3-h2so4-c2h4o2-c2h6o2-c2h6-a-hop-chat-na

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )