Hóa học Lớp 9: Trong các chất sau chất nào tác ụng được với nước: CaO, FeO, Na2O, CuO Ai trl nhanh nhất vote 5 sao nha

Question

Hóa học Lớp 9: Trong các chất sau chất nào tác ụng được với nước: CaO, FeO, Na2O, CuO
Ai trl nhanh nhất vote 5 sao nha, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-11-23T21:37:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  CaO và $Na_2O$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Phương trình:
        CaO+$H_2O$→$Ca(OH)_2$
        $Na_2O$+$H_2O$→2NaOH
  -Có bốn oxit bazo tác dụng được với nước là $Na_2O$, $K_2O$, BaO, CaO
  ⇒Giải đáp là CaO và $Na_2O$

 2. Giải đáp:
  CaO+$H_2O$→$Ca(OH)_2$
  $Na_2O$+$H_2O$→2NaOH
  Chú ý: Chỉ có 4 kim loại tác dụng với nước đó là 4 kim loại đầu của dãy tuần hoàn hóa học:                  K, Na, Ba, Ca

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )