Hóa học Lớp 9: Thực hiện các chuyển đổi hóa học sau ( ghi rõ diều kiện, nếu có): a) Fe2O3 FeCl3 Fe2 (SO4)3 Fe(OH)3 Fe(NO3)3 a) Z

Question

Hóa học Lớp 9: Thực hiện các chuyển đổi hóa học sau ( ghi rõ diều kiện, nếu có):
a) Fe2O3 FeCl3 Fe2 (SO4)3 Fe(OH)3 Fe(NO3)3
a) Zn ZnCl2 Zn(OH)2 ZnO Zn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tuần 2022-04-13T16:32:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )