Hóa học Lớp 9: Thể tích rượu nguyên chất trong 50 ml rượu etylic 90 độ là: A.40 B.45 C.50 D.5

Question

Hóa học Lớp 9: Thể tích rượu nguyên chất trong 50 ml rượu etylic 90 độ là:
A.40
B.45
C.50
D.5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 tháng 2022-02-18T11:09:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Thể tích rượu nguyên chất trong 50 ml rượu etylic 90 độ là:
  A.40
  B.45
  C.50
  D.5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích rượu nguyên chất trong 50 ml rượu etylic 90 độ là:
  50 x 90 : 100 = 45 (ml)

 2. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Thể tích rươu nguyên chất trong 50ml rượu 90 độ là}$
  $\text{V$_{rượu}$=$\frac{V_{hỗn hợp}.(độ rượu)}{100}$ =$\frac{50.90}{100}$ =45(ml)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )