Hóa học Lớp 9: Thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc khi cho 6.5 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl là ( biết Zn = 65) 1,12 lít. 3,36 lít. 2,24 lít. 2,80 l

Question

Hóa học Lớp 9: Thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc khi cho 6.5 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl là ( biết Zn = 65)
1,12 lít.
3,36 lít.
2,24 lít.
2,80 lít., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-03-02T02:11:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH : Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
  n_{Zn}=(6,5)/65=0,1(mol)
  Theo PT :
  n_{Zn}=n_{H_2}=0,1(mol)
  Thể tích khí H_2 sinh ra :
  V_{H_2}=n_{H_2} ×22,4=0,1×22,4=2,24(l)

 2. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{Zn}=\frac{m}{M}=\frac{6,5}{65}=0,1 (mol)
  PTHH          Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
                         0,1                                          0,1       mol
  →n_{H_2}=n_{Zn}=0,1 (mol)
  →$V_{H_2(đktc)}$=n.22,4=0,1.22,4=2,24 (l)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )