Hóa học Lớp 9: Tại sao nước clo lúc đầu có màu vàng, khi để lâu trở thành không màu và có môi trường axit mạnh

Question

Hóa học Lớp 9: Tại sao nước clo lúc đầu có màu vàng, khi để lâu trở thành không màu và có môi trường axit mạnh, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 5 tháng 2022-06-15T20:25:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
  Do $H_2O$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì trong không khí có hơi nước tức $H_2O$. Lúc này $Cl_2$ ở trong không khí sẽ tác dụng với $H_2O$ tạo môi trường $\text{Axit}$ trong đó gồm $HCl, HClO$ và đặc biệt $HClO$ là một $\text{Axit}$ mạnh (làm mất màu giấy quỳ)
  $\text{Cl2+H2O$\rightarrow$HCl+HClO}$

 2. Giải đáp:
   Vì nước Clo là hỗn hợp của  HCl, HClO, Cl 2 nên có môi trường axit mạnh là do axit hipoclorơ có CTHH là HClO.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )