Hóa học Lớp 9: Tại sao Cu ko phản ứng với HCl

Question

Hóa học Lớp 9: Tại sao Cu ko phản ứng với HCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 2 tuần 2022-06-07T22:36:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì Cu đứng sau H trong dãy điện hóa
  Dãy điện hóa:
  K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, ( H ), Cu, Hg, Ag, Pt,  Au, 
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. $\text{Ta có dãy hoạt động hóa học của kim loại :}$
  $\text{$\underbrace{K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, }_{p/ứ được với axit}$(H),$\underbrace{ Cu, Hg, Ag, Pt, Au}_{không phản ứng được với axit}$}$
  $\text{Trong dãy hoạt động hóa học hóa học thì Cu đứng sau (H) nên không phản ứng được với axit}$
  $\text{⇒Cu không phản ứng được với HCl}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )