Hóa học Lớp 9: sản phẩm của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn lần lượt cacbon , lưu huỳnh , photpho trong khí oxi dư là ? co2,so2,p2o5 co

Question

Hóa học Lớp 9: sản phẩm của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn lần lượt cacbon , lưu huỳnh , photpho trong khí oxi dư là ?
co2,so2,p2o5
co2,so2,p2o3
co,so3,p2o5
co2,so3,p2o5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-03-01T21:21:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-01T21:22:36+00:00
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì khí Oxi dư ⇒ các sản phẩm sẽ có hóa trị cao nhất
  ⇒ sản phẩm của các cacbon, lưu huỳnh, photpho lần lượt là $CO_{2}$ ,$SO_{3}$, $P_{2}O_{5}$ 

 1. Giải đáp:
   D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp : C ; S ; P trong khí O_2 thì có các PTHH:
  S + O_2  $\xrightarrow{t^o}$ SO_2
  C + O_2  $\xrightarrow{t^o}$ CO_2
  4P + 5O_2  $\xrightarrow{t^o}$ 2P_2O_5
  -> D : CO_2 , SO_3 , P_2O_5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )