Hóa học Lớp 9: Phương trình nào viết sai? 2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2 2HCl + Zn(OH)2 → ZnCl2 +2H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O CuO + 2HCl → CuCl2 +

Question

Hóa học Lớp 9: Phương trình nào viết sai?
2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2
2HCl + Zn(OH)2 → ZnCl2 +2H2O
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tháng 2022-03-01T21:53:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Phương trình nào viết sai?
  A. 2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2
  B. 2HCl + Zn(OH)2 → ZnCl2 +2H2O
  C. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
  D. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
  ⇒ Chọn đáp án A vì Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2
   

 2. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
  bb A 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\rightarrow$ Chọn $A$ vì:
  Khi cho $Fe$ tác dụng với $H_2SO_4$ loãng, muối tạo ra là muối $Fe(II)$ chứ không phải $Fe(III)$
  _______________________________________________________
  Các PTHH viết đúng sau khi sửa lại:
  A)
  $Fe+H_2SO_4$ $\rightarrow$ $FeSO_4+H_2$
  B)
  $Zn(OH)_2+2HCl$ $\rightarrow$ $ZnCl_2+2H_2O$
  C)
  $CO_2+Ca(OH)_2$ $\rightarrow$ $CaCO_3↓+H_2O$
  D)
  $CuO+2HCl$ $\rightarrow$ $CuCl_2+H_2O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )