Hóa học Lớp 9: Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 g a) t

Question

Hóa học Lớp 9: Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 g
a) tính khối lượng nhôm đã phản ứng
b) tính khối lượng muối nhôm tạo thành, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 ngày 2022-05-01T06:27:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a,Đặt $n_{Al}=x(mol)$
  $PTHH:2Al+3CuSO_4\to Al_2(SO_4)_3+3Cu\\ \Rightarrow n_{Cu}=1,5x(mol)\\ m_{\text{dd giảm}}=m_{KL tăng}=m_{Cu}-m_{Al}=1,5x.64-27x=69x\\ \Rightarrow 69x=1,38\Rightarrow x=0,02(mol)\\ \Rightarrow m_{Al}=0,02.27=5,4(g)\\ b,n_{Al_2(SO_4)_3}=0,5.n_{Al}=0,01(mol)\\ \Rightarrow m_{Al_2(SO_4)_3}=0,01.342=3,42(g)$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2Al + 3CuSO_4 → Al_2(SO_4)_3 + 3Cu 
  Gọi số mol Al là x
  Theo phương trình:
  nCu = 1,5x
  m$\Delta$ =  1,5 . 64x – 27x = 1,38 
  → x = $\frac{1,38}{69}$ = 0,02 mol 
  nAl = 27x = 0,02 . 27 = 0,54g
  nAl_2(SO_4)_3 = 0,5x = 0,01 mol 
  mAl_2(SO_4)_3 = 0,01 . 342 = 3,42g
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )