Hóa học Lớp 9: Nhóm chất phản ứng với dung dịch Na2SO4 sinh ra chất kết tủa màu trắng là CuCl2, Ba(OH)2 Ba, K Ba(OH)2, Ba(NO3)2 BaO, Na

Question

Hóa học Lớp 9: Nhóm chất phản ứng với dung dịch Na2SO4 sinh ra chất kết tủa màu trắng là
CuCl2, Ba(OH)2
Ba, K
Ba(OH)2, Ba(NO3)2
BaO, Na, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 3 tháng 2022-03-01T19:11:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $Ba(OH)_{2}$ và $Ba(NO_{3})$$_{2}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH xảy ra:
  $Ba(OH)_{2}$ + $Na_{2}$$SO_{4}$ → $BaSO_{4}$ + $2NaOH_{}$
  $Ba(NO_{3})$$_{2}$ + $Na_{2}$$SO_{4}$ → $BaSO_{4}$ + $2NaNO_{3}$

 2. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
  bb C 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta sẽ chọn dãy chất là muối của $Ba$ vì $BaSO_4$ là kết tủa trắng
  Loại $A$ vì $CuCl_2$ không phản ứng với $Na_2SO_4$
  Loại $B$ vì $K$ không phản ứng với $Na_2SO_4$
  Loại $D$ vì $Na$ không tác dụng với $Na_2SO_4$
  $\rightarrow$ Giải đáp đúng là $C$
  ________________________________________________________
  Các PTHH xảy ra:
  $Ba(OH)_2+Na_2SO_4$ $\rightarrow$ $2NaOH+BaSO_4↓$
  $Ba(NO_3)_2+Na_2SO_4$ $\rightarrow$ $2NaNO_3+BaSO_4↓$
  ________________________________________________________
  Gửi bạn thêm cái ảnh $BaSO_4$ kết tủa trắng để bạn biết thêm ạ !!!~~~

  hoa-hoc-lop-9-nhom-chat-phan-ung-voi-dung-dich-na2so4-sinh-ra-chat-ket-tua-mau-trang-la-cucl2-ba

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )