Hóa học Lớp 9: nguyên tố x ô 13 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tử X có

Question

Hóa học Lớp 9: nguyên tố x ô 13 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tử X có, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 8 tháng 2022-04-19T13:09:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nguyên tố X nằm ở ô 13 
  -> Z_X = 13
  -> X có có cấu hình e là 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1
  -> X ở chu kì 3 vì có 3 lớp e
  -> X ở nhóm IIIA vì có 3e lớp ngoài cùng và là nguyên tố p
  -> X là Al

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )