Hóa học Lớp 9: Ngâm 5 gam sắt trong dung dịch đồng (II) sunfat đến khi kim loại không tan được nữa, lọc lấy chất rắn, rửa nhẹ sấy khô cân được 6,2 gam

Question

Hóa học Lớp 9: Ngâm 5 gam sắt trong dung dịch đồng (II) sunfat đến khi kim loại không tan được nữa, lọc lấy chất rắn, rửa nhẹ sấy khô cân được 6,2 gam. Khối lượng kim loại sắt đã tham gia phản ứng là:
A.
0,84 gam.
B.
5,6 gam.
C.
6,4 gam.
D.
8,4 gam., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 1 tuần 2022-06-11T22:39:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   bb D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $\text{Fe+CuSO4$\rightarrow$FeSO4+Cu}$
  Gọi $X$ là số mol của $Fe$ thì số mol của $Cu$ là $X$
  Ta có công thức sau:
  $\text{m kim loại tăng=m kim loại sau-m kim loại trước}$
  Vậy $\text{6,2-5=64x-56x}$
  $\rightarrow$ $\text{x=0,15}$
  Dựa vào PTHH) $\text{mFe=X=0,15 mol}$
  Vậy $\text{mFe=0,15.56=8,4g}$ 

 2. Đặt $n_{CuSO_4}=a(mol)$
  $PTHH:Fe+CuSO_4\to FeSO_4+Cu\\ \Rightarrow n_{Fe}=n_{Cu}=a(mol)\\ m_{KL tăng}=m_{Cu}-m_{Fe}=6,2-5=1,2(g)\\ \Rightarrow 64a-56a=1,2\\ \Rightarrow a=0,15(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe}=0,15.56=8,4(g)$
  Giải đáp D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )