Hóa học Lớp 9: Nacl+ ? -> baso4 Hcl+ ? -> Nacl Ai có box chat ôn thi cấp 3 ở mess cho em xin vào với

Question

Hóa học Lớp 9: Nacl+ ? -> baso4
Hcl+ ? -> Nacl
Ai có box chat ôn thi cấp 3 ở mess cho em xin vào với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tháng 2022-03-02T18:09:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp 
  Hcl+ ? -> Nacl
  HCl + NaOHH2O + NaCl
  Nacl+ ? -> baso4 
  BaCl2 + Na2SO4→2NaCl + BaSO4

 2. $Đáp$ $án$ $+$ $Giải$ $thích$ $các$ $bước$ $giải$ $:$
  $PTHH$ $:$ 
  $(1)$ $Na_2 SO_4$ $+$ $BaCl_2$ $→$ $BaSO_4$ $+$ $2NaCl$
  $(2)$ $HCl$ $+$ $NaOH$ $→$ $NaCl$ $+$ $H_2 O$
  $Chúc$ $bn$ $hk$ $tốt$ $!!$ $:))))$
  $Xin$ $ctlhn$ $ạ.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )