Hóa học Lớp 9: . Một hỗn hợp A gồm 2 khí hiđro và oxi có tỉ khối đối với khí nitơ là 5. 1, Tính phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp A. 2,

Question

Hóa học Lớp 9: . Một hỗn hợp A gồm 2 khí hiđro và oxi có tỉ khối đối với khí nitơ là 5.
1, Tính phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp A.
2, Tính khối lượng của các khí có trong 7 gam hỗn hợp khí đó., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 5 ngày 2022-12-19T04:33:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {M_A} = 5 \times 28 = 140\\
   \to \dfrac{{{n_{{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}}}}} = \dfrac{{\left| {2 – 140} \right|}}{{140 – 32}} = \dfrac{{23}}{{18}}\\
   \to {n_{{O_2}}} = \dfrac{{23}}{{18}}{n_{{H_2}}}\\
   \to \% {V_{{O_2}}} = \dfrac{{\dfrac{{23}}{{18}}{n_{{H_2}}}}}{{\dfrac{{23}}{{18}}{n_{{H_2}}} + {n_{{H_2}}}}} \times 100\%  = 56,1\% \\
   \to \% {V_{{H_2}}} = 100\%  – 56,1\%  = 43,9\% 
  \end{array}\)
  Tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol nên ta có:
  \(\begin{array}{l}
   \to {m_{{O_2}}} = 7 \times \dfrac{{56,1}}{{100}} = 3,927g\\
   \to {m_{{H_2}}} = 7 – 3,927 = 3,073g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )