Hóa học Lớp 9: Một dung dịch chứa Al2(SO4)3 có lẫn dung dịch CuSO4. Dùng kim loại nào có thể để làm sạch dung dịch Al2(SO4)3. Giải thích

Question

Hóa học Lớp 9: Một dung dịch chứa Al2(SO4)3 có lẫn dung dịch CuSO4. Dùng kim loại nào có thể để làm sạch dung dịch Al2(SO4)3. Giải thích, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 1 tháng 2022-12-22T07:48:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -Cho Al dư vào hỗn hợp, lọc bỏ chất rắn không tan ta thu được dung dịch Al_2(SO_4)_3 ko lẫn chất nào khác
  PTHH:2Al+3CuSO_4->Al_2(SO_4)_3+3Cu
   

 2. Giải đáp: có thể dùng Al để làm sạch 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  khi cho Al vào hỗn hợp dung dịch , Al phản ứng với CuSO$_{4}$ tạo ra Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ vào Cu kết tủa lắng đọng và có thể lọc ra được .
  PTHH:
  2Al+3CuSO$_{4}$→Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$+3Cu↓
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )