Hóa học Lớp 9: Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hoà 200 ml dung dịch HCl 1M là:

Question

Hóa học Lớp 9: Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hoà 200 ml dung dịch HCl 1M là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 6 tháng 2022-05-25T15:49:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi $200ml=0,2l$
  Số mol của $HCl$ là:
  $n_{HCl}=C_M.V=1.0,2=0,2(mol)$
  PTHH:
  $\text{NaOH+HCl→NaCl+H$_2$O}$
  $→n_{NaOH}=n_{HCl}=0,2(mol)$
  Khối lượng $NaOH$ là:
  $\text{m$_{ct}$=n.M=0,2.40=8(g)}$
  Khối lượng dung dịch $NaOH$ là:
  $\text{m$_{dd}$=(8.100%):10%=80(g)}$

 2. 200ml=0,2l
  PTHH: NaOH+HCl→NaCl+H2O(1:1:1:1)
              0,2       0,2                      (mol)
  nHCl=1.0,2=0,2mol
  mNaOH=n.M=0,2.40=8g
  mddNaOH 10%=8/10%=80g
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )