Hóa học Lớp 9: Khi cho a gam dung dịch H2SO4 A% tác dụng hết với hh hai kl Na và Mg(dùng dư) thì thấy lượng khí H2 tạo thành bằng 0,05a gam . Tính A%

Question

Hóa học Lớp 9: Khi cho a gam dung dịch H2SO4 A% tác dụng hết với hh hai kl Na và Mg(dùng dư) thì thấy lượng khí H2 tạo thành bằng 0,05a gam . Tính A%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-02-17T23:06:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  Cho A=100 (g)
  →$n_{H2SO4}$= $\frac{A}{98}$ (mol)
  →$m_{H2O}$ =100-A⇒$n_{H2O}$ =$\frac{100-A}{18}$ 
  $n_{H2}$ = (0,05.100):2= 2,5(mol)
  Ta có các phương trình hóa học sau:
  2Na+$2H_{2}$ O→ 2NaOH+$H_{2}$  (I)
  Mg+$H_{2}$ $SO_{4}$ →$MgSO_{4}$ +$H_{2}$ (II)
  2Na+$H_{2}$ $SO_{4}$ →$Na_{2}$ $SO_{4}$ +$H_{2}$ (III)
  Từ (I) và (II)⇒$n_{H2}$ =$n_{H2SO4}$ = $\frac{A}{98}$ (mol)
  Từ (I) ⇒ $n_{H2}$ =$\frac{1}{2 }$ .$n_{H2O}$ =$\frac{100-A}{18.2}$ 
  ⇒A=15,8%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )