Hóa học Lớp 9: Xin giúppp với ạ Nung 4,8g Mg ngoài không khí thu được 6,5g MgO. Hiệu suất phản ứng là A. 81,25% B.85,25% C.90% D.100%

Question

Hóa học Lớp 9: Xin giúppp với ạ
Nung 4,8g Mg ngoài không khí thu được 6,5g MgO. Hiệu suất phản ứng là
A. 81,25%
B.85,25%
C.90%
D.100%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 tuần 2022-06-11T20:58:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nMg=\frac{m}{M}=\frac{4,8}{24}=0,2 (mol)
  PTHH       2Mg+O_2$\xrightarrow[]{t^o}$2MgO
                      0,2                          0,2    mol
  mMgO=n.M=0,2.40=8 (g)
  H=\frac{mtt.100%}{mlt}=\frac{6,5.100%}{8}≈81,25% 

 2. $n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2(mol)\\ PTHH:2Mg+O_2\xrightarrow{t^o}2MgO\\ \Rightarrow n_{MgO}=n_{Mg}=0,2(mol)\\ \Rightarrow m_{MgO(p/ứ)}=0,2.40=8(g)\\ \Rightarrow H\%=\dfrac{6,5}{8}.100\%=81,25\%$
  Giải đáp A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )