Hóa học Lớp 9: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : a) K → K₂O → KOH → KHCO3 → K₂O → CaCO3→CaO b) S→NaHCO3→Na2CO3→ SO₂ → S03→ H₂SO4 → Baso 4

Question

Hóa học Lớp 9: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :
a) K → K₂O → KOH → KHCO3 → K₂O → CaCO3→CaO
b) S→NaHCO3→Na2CO3→ SO₂ → S03→ H₂SO4 → Baso 4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tháng 2022-02-17T08:53:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a.
  $4K+O_2\xrightarrow{t^o}2K_2O$
  K_2O+H_2O \to 2KOH
  CO_2+KOH \to KHCO_3
  KHCO_3 không thể ra K2O
  K2O không thể ra CaCO_3
  $CaCO_3\xrightarrow[]{t^o}CaO+CO_2↑$
  b.
  S không thể ra NaHCO_3
  $2NaHCO_3\xrightarrow{t^o}Na_2CO_3+CO_2↑+H_2O$
  Na_2CO_3 k thể ra SO_2
  $2SO_2+O_2\xrightarrow{V_2O_5;t^o}2SO_3↑$
  SO_3+H_2O \to H_2SO_4
  Ba(OH)_2+H_2SO_4 \to BaSO_4↓+2H_2O

 2. Giải đáp:
  Bạn nhìn hình
  $\text{#blackwolf4869}$
   

  hoa-hoc-lop-9-hoan-thanh-so-do-phan-ung-sau-a-k-k-o-koh-khco3-k-o-caco3-cao-b-s-nahco3-na2co3-so

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )