Hóa học Lớp 9: Hòa tan một lượng kẽm vào 200ml dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,792 lít khí hidro (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl l

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan một lượng kẽm vào 200ml dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,792 lít khí hidro (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl là ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 23 phút 2022-06-24T06:37:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  CM_{ddHCl} = 0,8M
  $\\$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2
  n_{H_2} = (1,792)/(22,4) = 0,08 (mol)
  Đổi 200ml = 0,2l
  Theo phương trình: n_{HCl} = n_{H_2} . 2 = 0,08 . 2 = 0,16 (mol)
  -> CM_{ddHCl} = n/V = (0,16)/(0,2) = 0,8 (M)
   

 2. 200ml = 0,2 l
  n_H2 = 1,792 : 22,4= 0,08(mol)
  2HCl + Zn -> ZnCl2 + H2
     2                                    1
   0,16                                 0,8
  C_{M_HCl} = n / V = 0,16 / 0,2 = 0,8 (M)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )