Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn hai kim loại kẽm và sắt trong V lít dung dịch H2SO4 2M, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc. Giá trị V là 0,2 l

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn hai kim loại kẽm và sắt trong V lít dung dịch H2SO4 2M, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc. Giá trị V là
0,2 lít
2 lít
1 lít
0,1 lít, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 tháng 2022-03-01T14:48:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH xảy ra:
  Zn+H_2SO_4->ZnSO_4+H_2↑
  Fe+H_2SO_4->FeSO_4+H_2↑
  n_(H_2)=(4,48)/(22,4)=0,2mol
  Ta có: n_(H_2)=n_(H_2SO_4)=0,2mol(Theo PTHH)
  Sử dụng công thức:
  Cm_(H_2SO_4)=n/V
  <=>2=(0,2)/V
  ->Vdd_(H_2SO_4)=0,1l
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   n_{H_2} = $\frac{4,48}{22,4}$ = 0,2mol 
  Bảo toàn H 
  n_{H_2SO_4} = n_{H_2} = 0,2 mol 
  Vdd_{H_2SO_4}= $\frac{0,2}{2}$ = 0,1 l
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )