Hóa học Lớp 9: hòa tan hoàn toàn 9,75g kẽm bằng 300ml dd HCL a) viết PTHH b) tính thể tích khí hidro sinh ra c) tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng

Question

Hóa học Lớp 9: hòa tan hoàn toàn 9,75g kẽm bằng 300ml dd HCL
a) viết PTHH
b) tính thể tích khí hidro sinh ra
c) tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng
d) tính nồng độ mol của dd thu được sau pư, coi thể tích dung dịch không thay đổi
_________________
đừng ngâm slot nha, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-03-19T06:45:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-19T06:47:02+00:00
  $n_{Zn}=\dfrac{9,75}{65}=0,15(mol)\\ a,PTHH:Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ b,n_{H_2}=n_{Zn}=0,15(mol)\\ \Rightarrow V_{H_2(đktc)}=0,15.22,4=3,36(l)\\ c,n_{HCl}=2n_{Zn}=0,3(mol)\\ 300(ml)=0,3(l)\\ \Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,3}{0,3}=1M\\ d,n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,15(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{ZnCl_2}}=\dfrac{0,15}{0,3}=0,5M$

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) PTHH :
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2uparrow
  b) n_{Zn} = m/M = {9,75}/{65} =0,15 (mol)
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2uparrow
  0,15->0,3 -> 0,15 -> 0,15             (mol)
  V_{H_2} = nxx22,4 = 0,15xx22,4 = 3,36 (l)
  c) Đổi 300 (ml) = 0,3 (l)
  C_{M_{HCl}} = n/V = {0,3}/{0,3} = =1 (M)
  d) C_{M_{ZnCl_2}} = n/V = {0,15}/{0,3} = 0,5 (M)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )