Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 8,4g Fe tác dụng với 200ml dung dịch Axitsunfuric (H2SO4) a) Viết PTHH b) Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC c) Tính n

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 8,4g Fe tác dụng với 200ml dung dịch Axitsunfuric (H2SO4)
a) Viết PTHH
b) Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC
c) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 đã dùng
d) Nếu cũng lượng sắt trên cho vào 500ml Dung dịch H2SO4 2,5M thì sau phản ứng thì axit có dư không? Nếu dư hãy tính nồng độ mol của axit dư (Thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
Mọi ng giải nhanh giúp mình vs!!! Cần GẤP !!!!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tuần 2022-06-07T06:17:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 500ml = 0,5l
   a) Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2
  b) nFe = $\frac{8,4}{56}$ = 0,15 mol
  nH_2 = nFe = 0,15 mol
  VH_2 = 0,15 . 22,4 = 3,36l
  c) Đổi 200ml = 0,2l
  nH_2SO_4 = nFe = 0,15 mol
  CM H_2SO_4 = $\frac{0,15}{0,2}$ = 0,75M
  d) nH_2SO_4 = 0,5 .2,5 = 1,25 mol
  Xét $\frac{nFe}{1}$ < $\frac{nH_2SO_4}{1}$ 
  Hay  $\frac{0,15}{1}$ < $\frac{1,25}{1}$ 
  → H_2SO_4 dư 
  nH_2SO_4 dư = 1,25 – 0,15 = 1,1mol
  CM H_2SO_4 dư = $\frac{1,1}{0,5}$ = 2,2M
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )