Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 3,6 gam kim loại R chưa rõ hoá trị bằng dd HCl sau phản ứng thu được 3,36 dm³ khí hiđro thoát ra ở đktc . Xác định R

Question

Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 3,6 gam kim loại R chưa rõ hoá trị bằng dd HCl sau phản ứng thu được 3,36 dm³ khí hiđro thoát ra ở đktc . Xác định R là kim loại gì ?
Cho H =1 C =12 O = 16 Fe = 56 Cl= 35,5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 16 giờ 2022-08-06T17:51:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo

  hoa-hoc-lop-9-hoa-tan-hoan-toan-3-6-gam-kim-loai-r-chua-ro-hoa-tri-bang-dd-hcl-sau-phan-ung-thu

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 3,36 dm³ = 3,36 lít
  nH_2 = $\frac{3,36}{22,4}$ =0,15 mol
  Gọi hoá trị của R là x:
  2R + 2x HCl → 2RCl_x + xH_2
  nR = $\frac{0,14.2}{x}$ = $\frac{0,3}{x}$ mol
  M_R = $\frac{3,6}{\frac{3}{x}}$ = 12x mol
  Mà x có thể có hoá trị (I) , (II) , (III)
  Nếu :
  x = 1 → M_R = 12 . 1 = 12 g/mol ( loại)
  x = 2 → M_R = 12 . 2 = 24 g/mol ( nhận)
  x = 3 → M_R = 12 . 3 = 36 g/mol ( loại )
  Vậy R là Mg
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )