Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 13g Zn cần 400g dd HCl ( vừa đủ ) . Tính : a. Nồng độ % của dd HCl đã dùng b.Nồng độ % của dd thu được sau ph

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 13g Zn cần 400g dd HCl ( vừa đủ ) . Tính :
a. Nồng độ % của dd HCl đã dùng
b.Nồng độ % của dd thu được sau phản ứng .
Mn giải giúp e bài này vs ạ . E hứa sẽ vote cho 5☆ ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-03-19T16:41:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a,n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2(mol)\\ PTHH:Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ \Rightarrow n_{HCl}=2n_{Zn}=0,4(mol)\\ \Rightarrow m_{HCl}=0,4.36,5=14,6(g)\\ \Rightarrow C\%_{HCl}=\dfrac{14,6}{400}.100\%=3,65\%\\ d,n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=n_{Zn}=0,2(mol)\\ \Rightarrow m_{ZnCl_2}=0,2.136=27,2(g);m_{H_2}=0,2.2=0,4(g)\\ \Rightarrow C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{27,2}{13+400-0,4}.100\%\approx 6,59\%$

 2. a. n_{Zn}=\frac{m}{M}=\frac{13}{65}=0,2 (mol)
  PTHH              Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
                             0,2      0,4            0,2         0,2      mol
  →n_{HCl}=n_{Zn}=\frac{0,2.2}{1}=0,4 (mol)
  →m_{HCl}=n.M=0,4.36,5=14,6 (g)
  →C_{%_{HCl}}=\frac{m.100%}{mdd}=\frac{14,6.100%}{400}=3,65%
  b.Theo pt, ta có: n_{H_2}=n_{Zn}=0,2 (mol)
  →m_{H_2}=n.M=0,2.2=0,4 (g)
       Theo pt, ta có: n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,2 (mol)
  →m_{ZnCl_2}=n.M=0,2.136=27,2 (g)
       m_{sau}=m_{Zn}+m_{dd_{HCl}}-m_{H_2}=13+400-0,4=412,6 (g)
  →C_{%_{ZnCl_2}}=\frac{m.100%}{m_{sau}}=\frac{27,2.100%}{412,6}≈6,59%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )