Hóa học Lớp 9: Hoà tan hết 4,6g natri vào 195,6 nước thu được dung dịch có nồng độ là (1 Point) 2,4%. 4,0%. 5,8%. 23,0%.

Question

Hóa học Lớp 9: Hoà tan hết 4,6g natri vào 195,6 nước thu được dung dịch có nồng độ là
(1 Point)
2,4%.
4,0%.
5,8%.
23,0%., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 ngày 2022-04-19T18:04:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $B$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $2Na$ $+$ $2H_2O$ $\rightarrow$ $2NaOH$ $+$ $H_2↑$
  Số mol của $Na$ là $\text{n=$\dfrac{m}{M}$=$\dfrac{4,6}{23}$=0,2 mol}$
  Dựa vào PTHH) $n_{NaOH}$=$n_{Na}$=$0,2$ mol
  Vậy $\text{mNaOH=n.M=0,2.40=8g}$
  Ta có $mdd_{sau}$=$m_{Na}$ $+$ $m_{H_2O}$ $-$ $m_{H_2}$
  Vậy $mdd_{sau}$=$4,6+195,6-(0,1.2)=200g$
  Theo công thức:
  $\text{C%=$\dfrac{\text{mct}}{\text{mdd}}$.100=$\dfrac{8}{200}$.100=4%}$
  Vậy đáp án đúng là bb B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )