Hóa học Lớp 9: Hòa tan 7,2 gam kim loại R có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí ở đktc. R là

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan 7,2 gam kim loại R có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí ở đktc. R là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tháng 2022-03-01T15:21:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Milk gửi ạ}????????
  \text{Giải đáp: Mg(=24)}
  \text{Lời giải và giải thích chi tiết:}
  PTHH: R+2HCl->RCl_2+H_2↑
  => n_{H_2}=V/(22,4)=(6,72)/(22,4)=0,3 (mol)
  =>n_{R}=n_{H_2}=0,3 (mol)
  => M_R=m/n=(7,2)/(0,3)=24
  => R là Mg

 2. $n_{H_2(đktc)}$=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22.4}=0,3 (mol)
  PTHH          R+2HCl→RCl_2+H_2
                        0,3                                       0,3        mol
  →n_R=n_{H_2}=0,3 (mol)
  →M_R=\frac{m}{n}=\frac{7,2}{0,3}=24 (g/mol)
  Vậy im loại R là Mg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )