Hóa học Lớp 9: Hoà tan 6,75g một kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit thì cần 500ml dung dịch HCL 1,5M. Xác định kim loại A Giúp mình với, mì

Question

Hóa học Lớp 9: Hoà tan 6,75g một kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit thì cần 500ml dung dịch HCL 1,5M. Xác định kim loại A
Giúp mình với, mình đang cần gấp ạ????, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-11T07:15:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Đặt hóa trị của A là $x(x>0)$
  $n_{HCl}=1,5.0,5=0,75(mol)\\ PTHH:2A+2xHCl\to 2ACl_x+xH_2\\ \Rightarrow \dfrac{n_A}{2}=\dfrac{n_{HCl}}{2x}=\dfrac{0,75}{2x}=0,375x\\ \Rightarrow n_A=0,75x\\ \Rightarrow M_A=\dfrac{6,75}{0,75x}=9x$
  Với $x=1\Rightarrow M_A=9(loại)$
  Với $x=2\Rightarrow M_A=18(loại)$
  Với $x=3\Rightarrow M_A=27(g/mol)(Al)$
  Vậy A là nhôm (Al)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )