Hóa học Lớp 9: Hòa tan 14 gam sắt vào 100 gam dung dịch HCl vừa đủ. Nồng độ phần trăm của dung dịch muối sắt (II) clorua sinh ra là

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan 14 gam sắt vào 100 gam dung dịch HCl vừa đủ. Nồng độ phần trăm của dung dịch muối sắt (II) clorua sinh ra là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-06-11T11:07:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. nFe=\frac{m}{M}=\frac{14}{56}=0,25 (mol)
  PTHH            Fe+2HCl→FeCl_2+H_2
                          0,25                    0,25          0,25     mol
  mH_2=n.M=0,25.2=0,5 (g)
  mFeCl_2=n.M=0,25.127=31,75 (g)
  msau=mFe+mddHCl-mH_2=14+100-0,5=113,5 (g)
  C_%FeCl_2=\frac{m.100%}{msau}=\frac{31,75.100%}{113,5}≈27,97%

 2. $n_{Fe}=\dfrac{14}{56}=0,25(mol)\\ PTHH:Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2\\ \Rightarrow n_{FeCl_2}=n_{H_2}=n_{Fe}=0,25(mol)\\ \Rightarrow m_{H_2}=0,25.2=0,5(g);m_{FeCl_2}=0,25.127=31,75(g)\\ \Rightarrow C\%_{FeCl_2}=\dfrac{31,75}{14+100-0,5}.100\%\approx 27,97\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )