Hóa học Lớp 9: Hòa tan 12g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượ

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan 12g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí H2 (đktc).
Thành phần % khối lượng của Al, Ag trong hỗn hợp ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-15T18:49:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  %m_{Al} = 90%
  %m_{Ag} = 10%
  $\\$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2Al + 3H_2 SO_4 -> Al_2 (SO_4)_3 + 3H_2
  Ag không tác dụng với H_2 SO_4 loãng
  n_{H_2} = (13,44)/(22,4) = 0,6 (mol)
  Theo phương trình: n_{Al} = n_{H_2} . 2/3 = 0,6 . 2/3 = 0,4 (mol)
  m_{Al} = 0,4 . 27 = 10,8 (g)
  -> %m_{Al} = (10,8 . 100)/12 = 90 (%)
  -> %m_{Ag} = 100 – 90 = 10 (%)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phương trình phản ứng:
  2Al + 3H_2SO_4→ Al_2(SO_4)_3 +  3H_2
  Ag không phản ứng
  nH_2 =$\frac{13,44}{22,4}$= 0,6 mol
  nAl = $\frac{0,6.2}{3}$ = 0,4 mol
  %mAl = $\frac{0,4.27}{12}$ .100= 90%
  %mAg = 100 – 90 = 10%
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )