Hóa học Lớp 9: `HBr+AgNO_3->?` . .

Question

Hóa học Lớp 9: `HBr+AgNO_3->?`
.
., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 4 ngày 2022-05-14T07:56:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. HB_{r} + AgNO_{3} ->AgBr + HNO_{3}

  2. HBr + AgNO_3 → AgBr↓ + HNO_3
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )