Hóa học Lớp 9: Hãy cho biết mỗi cặp có phản ứng xảy ra không?Nếu có hãy viết phương trình.

Question

Hóa học Lớp 9: Hãy cho biết mỗi cặp có phản ứng xảy ra không?Nếu có hãy viết phương trình. a.sắt (III) sulfat với natri cacbonat b.đồng (II) oxit với axit sulfuric c.kẽm clorua với đồng(II)sulfat d.axit clohiđric với kali pemanganat., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 39 phút 2022-05-01T07:34:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  a) Sắt (III) sulfat với Natri Cacbonat
  $\rightarrow$ Có 
  PTHH) $Fe_2(SO_4)_3$ $+$ $3Na_2CO_3$ $+$ $3H_2O$ $\rightarrow$ $3Na_2SO_4$ $+$$2Fe(OH)_3$ $+$ $3CO_2$
  b) Đồng (II) Oxit với Axit Sulfuric
  $\rightarrow$ Có
  PTHH) $CuO$ $+$ $H_2SO_4$ $\rightarrow$ $CuSO_4$ $+$ $H_2O$
  c) Kẽm clorua với đồng (II) sulfat
  $\rightarrow$ Không
  d) Axit Clohidric với Kali Pemanganat
  $\rightarrow$ Có
  PTHH) $2KMnO_4$ $+$ $16HCl$ $\rightarrow$ $5Cl_2$ $+$ $8H_2O$ $+$ $2KCl$ $+$ $2MnCl_2$
  _______________________________________________________________
  a) Đây là trường hợp đặc biệt. Thay vì tạo $Fe_2(CO_3)_3$ thì lúc này $Fe_2(CO_3)_3$ sẽ bị thủy phân tạo thành $Fe(OH)_3$ và $CO_2$. Phương trình tham gia còn có sự có mặt của nước.
  b) Phản ứng giữa $\text{Oxit Bazo}$ và $\text{Axit}$ luôn xảy ra
  c) Phản ứng giữa $ZnCl_2$ và $CuSO_4$ là muối với muối. Vì sau phản ứng không tạo kết tủa nên không phản ứng
  d) Phản ứng giữa $HCl$ và $KMnO_4$ là phản ứng Oxit hóa-khử

 2. a) Cặp chất này phản ứng được với nhau.
  PTHH: Fe2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O ⟶ 2Fe2(CO3)3 + 3Na2SO4 + 3CO2
  b) Cặp chất này phản ứng được với nhau vì đồng oxit là oxit bazơ nên tác dụng được với axit sulfuric
  PTHH: CuO + H2SO4 ⟶ CuSO4 + H2O
  c) Cặp chất này không phản ứng được với nhau vì trong các chất sản phẩm không có chất kết tủa
  d) KMnO4 có thể phản ứng với nhiều axit mạnh như H2SO4, HCl hay HNO3
  ⇒ Cặp chất này phản ứng được với nhau.
  PTHH: 2KMnO4 + 16HCl ⟶ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
  Cho mình câu trl hay nhất đi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )