Hóa học Lớp 9: Giúp em với ajjjjjk 1)Cho m gam kim loại M vào dung dịch H,SO4 loãng dư thu được 6,72 lít khí H (đktc) và dung dịch chứa (6m+ 1,8) gam

Question

Hóa học Lớp 9: Giúp em với ajjjjjk
1)Cho m gam kim loại M vào dung dịch H,SO4 loãng dư thu được 6,72 lít khí H (đktc) và dung dịch chứa (6m+ 1,8) gam muối. Tìm kim loại M., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 3 tháng 2022-02-17T19:48:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi hóa trị Kim loại M là x 
  x > 0 và x là số nguyên
  PTHH: 2M + xH_2SO_4 -> R_2(SO_4)_x + xH_2
  Ta có:
  n_{H_2} = {6,72}/{22,4} = 0,3 (mol) = n_{H_2SO_4}
  Áp dụng ĐLBTKL:
  m_M + m_{H_2SO_4} = m_{R_2(SO_4)_x}_ + m_{H_2}x + (0,3×98) = 6x +1,8 +0,2
  ->a = 6x – 27
  -> 6x – x = 27
  -> a=5,4 (gam)
  Theo PTHH ta có:
  n_M = 2\x × n_{H_2} =(2×0,3)/x= (0,6)/x (mol)
  Ta có: 
  (0,6)/x × M = 5,6 (gam) 
  R= 9x
  Biện luận: 
  x = 1 suy ra M= 9 (KTM)
  x = 2 suy ra M =18 (KTM)
  x = 3 suy ra M = 27 (TM)
  Vậy M là Al

 2. Giải đáp:Kim loại M là Al
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(H_2)=(6,72)/(22,4)=0,3mol
  Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố H, ta được:
  2.n_(H_2SO_4)=2.n_(H_2)
  ->n_(H_2SO_4)=n_(H_2)=0,3mol
  PTHH dạng tổng quát:
  M+H_2SO_4->muối+H_2
  Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng:
  m_(M)+m_(H_2SO_4)=m muối+m_(H_2)
  <=>m+0,3.98=6m+1,8+0,3.2
  ->m=5,4g
  Gọi hoá trị của M là a
  Ta có:
  2M+aH_2SO_4->M_2(SO_4)_a+aH_2
  (0,3.2)/a←……………………………..0,3mol
  Sử dụng công thức:
  m=n.M
  <=>5,4=((0,6)/a).M_(M)
  Ta có: M_(M)=9a
  Với a=1->M=9
  Với a=2->M=18
  Với a=3->M=27(Nhận)
  Vậy kim loại M là Al
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )