Hóa học Lớp 9: Gang và thép là hợp kim của: (0.5 Điểm) A. nhôm với đồng. B. sắt với cacbon. C. cacbon với silic. D. sắt với nhôm

Question

Hóa học Lớp 9: Gang và thép là hợp kim của:
(0.5 Điểm)
A. nhôm với đồng.
B. sắt với cacbon.
C. cacbon với silic.
D. sắt với nhôm, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-06-20T23:48:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gang và thép là hợp kim của: (0.5 Điểm)
  A. nhôm với đồng.
  B. sắt với cacbon.
  C. cacbon với silic.
  D. sắt với nhôm
  – Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5%
  – Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%. 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )