Hóa học Lớp 9: Fe–>fecl2–>fe(oh)2–>feso4–>fe–>fe3o4–>fe

Question

Hóa học Lớp 9: Fe–>fecl2–>fe(oh)2–>feso4–>fe–>fe3o4–>fe, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 34 phút 2022-06-16T01:20:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2
  FeCl2 +2NaOH -> Fe(OH)2 + 2NaCl
  Fe(OH)2 + H2SO4 -> FeSO4 + 2H2O
  3FeSO4 + 2Al -> Al2(SO4)3 + 3Fe
  3Fe + 2O2 (t^o)/()> Fe3O4
  Fe3O4 + 4CO (t^o)/()> 3Fe + 4CO2

 2. – Fe+2HCl→FeCl_2+H_2
  – FeCl_2+2NaOH→Fe(OH)_2+2NaCl
  – Fe(OH)_2+H_2SO_4→FeSO_4+2H_2O
  – Zn+FeSO_4→ZnSO_4+Fe
  – 3Fe+2O_2$\xrightarrow[]{t^o}$Fe_3O_4
  – Fe_3O_4+4H_2$\xrightarrow[]{t^o}$3Fe+4H_2O
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )