Hóa học Lớp 9: Xét các phản ứng. Nếu xảy ra thì viết PTHH: K₂CO3 + HCl → Al +cucl2->

Question

Hóa học Lớp 9: Xét các phản ứng. Nếu xảy ra thì viết PTHH:
K₂CO3 + HCl →
Al +cucl2->, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tuần 2022-06-07T04:07:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. cacs PTHH có thể xảy ra :

  K
  2
  CO
  3
  +2HCl→2KCl+CO
  2
  +H
  2
  O
  2Al+3CuCl
  2
  →2AlCl
  3
  +3Cu↓

 2. $\text{cacs PTHH có thể xảy ra :}$
  $\text{K$_{2}$CO$_{3}$+2HCl→2KCl+CO$_{2}$+H$_{2}$O}$
  $\text{2Al+3CuCl$_{2}$→2AlCl$_{3}$+3Cu↓}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )