Hóa học Lớp 9: Dung dịch nhôm clorua có lẫn tạp chất đồng (II) clorua. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch nhôm clorua. Cu. Al. Mg. Fe.

Question

Hóa học Lớp 9: Dung dịch nhôm clorua có lẫn tạp chất đồng (II) clorua. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch nhôm clorua.
Cu.
Al.
Mg.
Fe., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tháng 2022-03-02T01:40:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi cho Al vào dung dịch nhôm clorua có lẫn tạp chất đồng (II) clorua, dung dịch đồng (II) clorua sẽ tác dụng với Al và tạo ra nhôm clorua
  → Như vậy đã làm sạch dung dịch nhôm clorua
                2Al+3CuCl_2→2AlCl_3+3Cu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )