Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bằng oxi dư, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam nước. (a) Tính tỉ lệ số mol củ

Question

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bằng oxi dư, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam nước.
(a) Tính tỉ lệ số mol của hai nguyên tố C và H trong X.
(b) Tính phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong X., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 3 tháng 2022-02-18T12:15:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:a) n_(C)/n_(H)=2/5
  b) %m_(C)=82,76%, %m_(H)=17,24%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(CO_2)=(8,96)/(22,4)=0,4mol
  n_(H_2O)=9/18=0,5mol
  Sử dụng bảo toàn nguyên tố, ta có:
  n_(C)=n_(CO_2)=0,4mol
  n_(H)=2.n_(H_2O)=0,5.2=1mol
  Ta có: n_(C)/n_(H)=(0,4)/1=2/5
  b) Khối lượng của từng nguyên tố là:
  m_(C)=n.M=0,4.12=4,8g
  m_(H)=1.1=1g
  Khối lượng của X là: 4,8+1=5,8g
  %m_(C)=(4,8.100)/(5,8)=82,76%
  %m_(H)=(1.100)/(5,8)=17,24%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )