Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn khí A(g) là: C2H4, sản phẩm thu được đi qua Ca(OH)2 tạo ra 10g kết tủa a,Viết ptpư b,Tính A

Question

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn khí A(g) là: C2H4, sản phẩm thu được đi qua Ca(OH)2 tạo ra 10g kết tủa
a,Viết ptpư
b,Tính A, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-03-02T19:48:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $m_{C_2H_4}=1,4(g)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a/$
   $C_2H_4+3O_2 \xrightarrow{t^{o}} 2CO_2+2H_2O$
  $CO_2+Ca(OH)_2 \to CaCO_3+H_2O$
  $b/$
  $n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0,1(mol)$
  $n_{CO_2}=0,1(mol)$
  $\to n_{C_2H_4}=\dfrac{0,1}{2}=0,05(mol)$
  $m_{C_2H_4}=0,05.28=1,4(g)$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)  C_2H_4 + 3O_2 $\xrightarrow[]{t°}$ 2CO_2 + 2H_2O
  CO_2 + Ca(OH)_2→ CaCO_3↓ + H_2O
  b) n_{CaCO_3} = $\frac{10}{100}$ = 0,1 mol 
  n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = 0,1 mol 
  n_{C_2H_4} = $\frac{1}{2}$ n_{CO_2} = 0,05 mol 
  m_{C_2H_4} = 0,05 . 28 = 1,4g
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )