Hóa học Lớp 9: đốt cháy hoàn toàn 6 72 lít khí metan (đktc) rồi dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Gía trị củ

Question

Hóa học Lớp 9: đốt cháy hoàn toàn 6 72 lít khí metan (đktc) rồi dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là:
A.15
B.20
C.40
D.30, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-02-18T11:42:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(CH_4)=(6,72)/(22,4)=0,3mol
  PTHH xảy ra:
  CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O
  0,3………….→0,3mol
  CO_2+Ca(OH)_2->CaCO_3↓+H_2O
  0,3…………………..→0,3mol
  Ta có: _(CH_4)=n_(CO_2)=n_(CaCO_3)=0,3mol
  Kết tủa trong bài là CaCO_3
  m_(CaCO_3)=n.M=0,3.100=30g
   

 2. Giải đáp:
   D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{n$_{CH4}$=6,72:22,4=0,3(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{CH$_{4}$+3O$_{2}$$\xrightarrow[]{t^o}$CO$_{2}$+2H$_{2}$O}$
  $\text{0,3        →0,3  (mol)      }$
  $\text{Ca(OH)$_{2}$+CO$_{2}$→CaCO$_{3}$+H$_{2}$O}$
  $\text{           0,3  →0,3(mol)}$
  $\text{⇒m$_{Kết tủa}$=m$_{CaCO3}$=0,3.100=30(g)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )