Hóa học Lớp 9: Đốt cháy 4,6 gam chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H20 a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào b) Xác định công thức phân tử

Question

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy 4,6 gam chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H20
a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào
b) Xác định công thức phân tử A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-03-14T08:04:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:a) Chứa các nguyên tố C, H, O
  b) CTPT của A là: C_2H_6O
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) n_(CO_2)=(8,8)/44=0,2mol
  n_(H_2O)=(5,4)/18=0,3mol
  Bảo toàn nguyên tố:
  nC=nCO_2=0,2mol
  nH=2.nH_2O=2.0,3=0,6mol
  Ta có: mC+mH=0,2.12+0,6.1=3g
  Vậy trong A có chứa nguyên tố O
  ->mO=4,6-3=1,6g
  Vậy trong A gồm có các nguyên tố C, H, O
  b) n_(O)=(1,6)/16=0,1mol
  M_(A)/M_(H_2)=23
  ->M_(A)=M_(H_2).23=2.23=46$g/mol$
  Ta có: nC:nH:nO=0,2:0,6:0,1=2:6:1
  Vậy CTĐGN của A có dạng (C_2H_6O)_n
  <=>46n=46
  ->n=1
  Nên CTPT là C_2H_6O

 2. a)
  n_C = n_{CO_2} = {8,8}/44 = 0,2(mol) ⇒ m_C = 2,4(g)
  n_H = 2n_{H_2O} = (2 × 5,4)/18 = 0,6(mol) ⇒ m_H = 0,6(g)
  ⇒ m_O = 4,6 − 2,4 − 0,6 = 1,6(g)
  -> A gồm C, H, O
  b)
  n_O = 0,1(mol)
  Tỉ lệ:
  n_C : n_H : n_O = 2 : 6 : 1
  Gọi CTPT A : (C_2H_6O)_n
  mà M_X = 23 × 2 = 46(đvc)
  ⇒ (12 × 2 + 6+16) × n = 46
  ⇒ n = 1
  Vậy CTPT A là C_2H_6O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )