Hóa học Lớp 9: Đọc tên các cthh: C9H7O2 H7N3O3

Question

Hóa học Lớp 9: Đọc tên các cthh:
C9H7O2
H7N3O3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 ngày 2022-04-19T22:55:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. C_9H_7O_2 : $\text{Cinnamate}$
  H_7N_3O_3 : $\text{Diamine nitrate}$
   

 2. Tham khảo:
  C_9H_7O_2: có tên gọi là Cinnamate
  H_7N_3O_3: có tên gọi là Diamine nitrate
  #Sad

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )