Hóa học Lớp 9: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần? A. Cu, Fe, Al, Mg, K B. Cu, Fe, Mg, Al, K C

Question

Hóa học Lớp 9: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A.

Cu, Fe, Al, Mg, K
B.

Cu, Fe, Mg, Al, K
C.

K, Al, Mg, Cu, Fe
D.

K, Cu, Al, Mg, Fe, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 3 tuần 2022-06-04T18:20:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có dãy hoạt động hóa học sau:
            K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
  → Theo đề sắp xếp tăng dần ta nhìn ngược lại từ phải qua trái
  → Chọn đáp án A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )